Wie zijn wij.

Wij zijn een kleine, maar hechte Christengemeente in Heerlen

(gelegen aan de rand van de Brunssumerheide) met Gods

Woord als fundament voor ons geloof en leven!

error: Content is protected !!